Aktuality

Ponuka relaxačnej školy Monada Piešťany

Pri príležitosti 25. výročia zorganizovania prvého relaxačno-ozdravovacieho pobytu Vám Relaxačná škola MONADA ponúka bohatý výber relaxačných služieb a pobytov.

 
„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain