Dosiahnuté výsledky

 

· v spolupráci s OZC Bratislava dosiahnutie rozhodnutia MZdr SR o distribúcii základných bezlepkových potravín (múka, cestoviny) prostredníctvom lekární, čím sa stali dostupnejšími pre všetkých celiatikov v celej SR

· možnosť zapojiť sa do pripomienkovania zoznamu dietetických potravín, ktoré stanovuje kategorizačná komisia Ministerstva zdravotníctva SR a tak čo i len čiastočne ovplyvňovať ich zaraďovanie a výšku finančného príspevku zo zdravotných poisťovní

· komunikáciou s Konferenciou biskupov Slovenska k požiadavke umožnenia prijímania najsvätejšej Eucharistie v podobe hostie pre veriacich občanov s celiakálnym ochorením, sa nám podarilo dosiahnuť používanie hostie s nižším obsahom lepku, resp. prijímať najsvätejšiu Eucharistiu pod spôsobom vína. Podrobnosti sú uvedené v časti „Pre členov“

· iniciovali sme a v spolupráci s OZC Bratislava sa nám podarilo začať spolupracovať s ostatnými občianskymi združeniami na Slovensku a vytvoriť spoločný orgán Občianskych organizácií celiatikov Slovenska (OOCS)

· stali sme sa riadnym členom SHR (Slovenská humanitná rada), AOZPO (Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov) a AOPP (Asociácia pre ochranu práv pacientov)

· v rámci OOCS sme členmi AOECS (Asociácia európskych celiatických združení)

· zorganizovali sme screening rodinných príslušníkov diagnostikovaných celiatikov nášho združenia