Združenia celiatikov

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ CELIATIKOV, CENTRÁLA PIEŠŤANY

združuje celiatikov a ich priaznivcov z celého Slovenska

Pribinova 2, P.O.Box D5, 921 01  Piešťany

tel.: 0904 065 747

mail: JLIB_HTML_CLOAKING

www.celiakpn.sk

predseda: Igor Haberern

Informačné centrum SSC:

Krajinská 3, Piešťany


SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ CELIATIKOV, POBOČKA TRENČÍN

združuje celiatikov z Trenčína a okolia

Široká 17, 911 01 Trenčín

tel.: 0903 273 392

mail: JLIB_HTML_CLOAKING

www.celiakpn.sk

predseda: Katarína Malíková, mail: JLIB_HTML_CLOAKING


SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ CELIATIKOV, Regionálne centrum TOPOĽČANY

združuje celiatikov z Topoľčian a okolia

info tel.: 0915 738 030 (Janka Pokusová)

mail: JLIB_HTML_CLOAKING JLIB_HTML_CLOAKING

vedúci RC: Mária Galbavá,

tel.: 0908 733 096

mail: ssctopolcany@gmail.com

www.celiakpn.skSLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ CELIATIKOV, regionálne centrum DUBNICA NAD VÁHOM

združuje celiatikov z Dubnice nad Váhom a okolia

tel.: 0905 714 908

predseda: Mária Vykysalá

mail: JLIB_HTML_CLOAKING , JLIB_HTML_CLOAKING

www.celiakpn.sk


OBČIANSKE ZDRUŽENIE CELIATIKOV, BRATISLAVA

združuje celiatikov a ich priaznivcov z celého Slovenska

Jégého 9, 821 08 Bratislava

tel.: 02/556 42 718, Fax: 02/556 42 719

mail: JLIB_HTML_CLOAKING , JLIB_HTML_CLOAKING , JLIB_HTML_CLOAKING

www.celiakia.sk

predseda: Ing. Mikuláš Hajtáš

Informačné centrum celiatikov v Bratislave

Kutlíkova 17, (budova Miestneho úradu BA V Petržalka)

8 poschodie č. dv. 807

Tel.: 02/ 68 28 69 07

osobnú návštevu prosíme vždy dohodnúť vopred telefonicky

otvorené: pondelok, streda, piatok od 9.00 hod do 12.00 hod.

 

OZ Bezlepky, BRATISLAVA

Jána  Stanislava 15, 841 05 Bratislava

tel.: 02 / 624 11 323, mobil: 0903 244 243

mail: JLIB_HTML_CLOAKING

web: www.bezlepky.sk

predseda: Ing. Dušan Ševčovič

kancelária: areál firiem Gessayova ul., 851 03 Bratislava


ZDRUŽENIE RODIČOV A PRIATEĽOV DETÍ A MLADISTVÝCH S COELIAKIOU, KOŠICE

združuje celiatikov z Košíc a okolia

Ústav hygieny LF UPJŠ, Šrobárova 2, 040 08 Košice

tel.: 055 / 622 26 10, kl.128,  mobil:  0908 543 668

mail: JLIB_HTML_CLOAKING

predseda: MUDr. Kvetoslava Rimárová,CSc.


SLOVENSKÁ  LIGA  CELIAKOV, TRNAVA

združuje celiatikov z Trnavy a okolia

Radlinského 1, 917 01 Trnava

tel.: 033 / 551 28 12, mobil: 0903 378 050, 0904 282 568

mail: JLIB_HTML_CLOAKING

predseda: Ing. Viera Hankovičová


OZ  CELIA,  ŽILINA

združuje celiatikov zo Žiliny a okolia

Predmestská 1613, 010 00 Žilina

tel.: 0911 581 618

mail: JLIB_HTML_CLOAKING

www.ozcelia.weblahko.sk

predseda:  Helena Hrinová


OZ  CELIASTRED, BANSKÁ BYSTRICA

združuje celiatikov z Banskej Bystrice a okolia

Nám. Ľ. Štúra 62, 960 01 Zvolen

mail: JLIB_HTML_CLOAKING

www.celiastred.sk

predseda: Mgr. Anna Paľovová

 


 

OZ  SLNIEČKO,  PREŠOV

Občianske združenie celiatikov s rodinou i priateľmi Prešovsko - Sabinovsko

Cintorínska 350/8, 082 12  Kapušany

tel.:  051 / 452 10 75,  mobil:  0907 333 643

mail:  JLIB_HTML_CLOAKING

predseda:  MUDr. Renáta Gerová


MARTIN

združuje celiatikov z Martina a okolia

Martin

tel.:  0905 476 681

mail:  JLIB_HTML_CLOAKING

www.ozceliakiamt.estranky.sk

predseda:  Jana Lettrichová


OZ CELI-TEAM,  KREMNICA

Dolná 51 / 25, Kremnica

tel.:  0903 511 853

mail:  JLIB_HTML_CLOAKING

Maria Michalková


Pomoc poskytujú aj v:

Poprad

MUDr. Virčíková, tel.: 052 / 712 54 21

Prievidza

MUDr. Maslenová, tel.: 046 / 543 02 16

Dolný Kubín

Lenka Šárfyová, tel.: 0915 817 376, mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Bánovce nad Bebravou

SZZP ZO č. 2, tel.: 0902 213 347, 0903 701 710, JLIB_HTML_CLOAKING