2 % z daní

Vážení členovia, priatelia a sympatizujúci,

Slovenská spoločnosť celiatikov

sa v súlade so zákonom o dani z príjmov č.: 595/2003 Z.z. zaregistrovala do registra určených
právnických osôb na prijímanie 2 %, resp. 3 % podielu zaplatenej dane z príjmu a preto:

si Vás dovoľujeme poprosiť o poukázanie čiastky vyplývajúcej z uvedeného zákona
pre naše občianske združenie.

2 %, resp. 3 % pomôžu a nič Vás to nebude stáť

Váš príspevok, bude použitý v súlade so stanovami nášho združenia k činnosti
pre zdravotne postihnutých celiatikov.

Vopred Vám ďakujeme za Vaše láskavé rozhodnutie.

Od roku 2013 môže dobrovoľník poukázať až 3% z podielu zaplatenej dane, ak odpracoval minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v predchádzajúcom roku a získal o tom Potvrdenie. Toto Potvrdenie môže vystaviť organizácia, pre ktorú dobrovoľnícku činnosť vykonával.

Tlačivo Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby nájdete tu alebo sa môžete obrátiť na naše združenie a zašleme Vám ich.

Údaje potrebné do Vyhlásenia:

Názov prijímateľa: Slovenská spoločnosť celiatikov

Sídlo: Pribinova 2,  912 01  Piešťany

právna forma: občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):  37850687

tlačivo pre Piešťany (otvoriť pdf)

resp.

Názov prijímateľa: Slovenská spoločnosť celiatikov pobočka Trenčín

Sídlo: Široká 17,  91101  Trenčín

právna forma: občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):  378506870001

tlačivo pre Trenčín (otvoriť pdf)

Pokyny na vyplňovanie (otvoriť pdf)

Tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane (otvoriť pdf)

Tlačivo Potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti (otvoriť doc)