2 % z daní

Vážení členovia, priatelia a sympatizujúci,

Slovenská spoločnosť celiatikov

sa pre tento rok nezaregistrovala na prijatie 2% z dane.

Ďakujeme, že ste nám v predošlých rokoch prejavili Vašu podporu a ak znova začneme s činnosťou a budeme chcieť poberať 2% budeme členov a sympatizujúcich informovať.