Kalendár stretnutí

Termíny stretnutí v 2018

Piešťany

Stretnutia SSC Piešťany sú plánované na druhú sobotu v mesiaci od 15:00 hod. v priestoroch mestského klubu „Rozmarín“ na Teplickej ul. 144 v Piešťanoch (okrem termínu v 12/2018). Plánované termíny stretnutí:

deň

-

10.

10.

14.

12.

9.

14

-

8.

13.

10.

8.

mesiac

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

V prípade, že bude zabezpečený konkrétny program (prednášky, besedy, spoločenské akcie, ukážky pečenia a varenia, ...) budete informovaní písomne, resp. emailom.

Trenčín

Trenčianska pobočka SSC plánuje uskutočňovať stretnutia 1 x za dva mesiace. Program, čas a miesto stretnutí budú členom včas oznámené informačným listom, resp. mailom.

Dubnica nad Váhom

Stretnutia regionálneho centra SSC v Dubnici nad Váhom sa budú konať podľa individuálnych možností. Program, čas a miesto stretnutí budú členom oznámené informačným listom a mailom.

Topoľčany

Stretnutia a konzultácie v centre SSC v Topoľčanoch sa budú konať podľa individuálnych možností v obchode so zdravou výživou „Zdravienka“ oznámené na http://www.zdravienka.sk.