Aktuality

Informačný list - apríl 2022

Vážení priatelia - celiatici

Oznamy:

1. Program činnosti SSC v roku 2022

Vážení členovia, v súvislosti s pretrvávajúcou situáciou vychádzajúcou z pandémie Covid 19 pokračujeme v pozastavení činnosti. Ak sa situácia zlepší a obnovíme našu činnosť, dáme vám vedieť. Z uvedeného dôvodu sme vás nepozývali začiatkom roka ani na výročnú členskú schôdzu. Činnosť bola pozastavená a prevádzkové náklady boli minimálne. V prípade záujmu poskytneme bližšie informácie v kancelárii SSC.

2. Členské v roku 2022

Vzhľadom nato, že sme pozastavili činnosť, nepožadujeme úhradu členského za rok 2022, ale pritom zostávate naďalej riadnymi členmi SSC. Dobrovoľným úhradám sa potešíme a vopred za ne ďakujeme.

V prípade, že si už nebudete ďalej želať byť našimi členmi, prosíme, dajte nám to vedieť. Za pochopenie ďakujeme a prajeme vám všetkým pevné zdravie.

3. Zoznam dietetických potravín

4. 2% z dane

Pre rok 2022 sme sa do zoznamu prijímateľov 2% z dane nezaregistrovali. Pokiaľ ste sa ešte nerozhodli komu ich poskytnúť, darujte ich inému združeniu, ktoré napr. poskytuje humanitárnu, sociálnu alebo inú pomoc.

5. Zmena v predpisovaní dietetických potravín a surovín

6. Ponuka poskytovania informácií z AOPP (Asociácia na ochranu práv pacientov SR)

7. Aktualizácia údajov v databáze SSC

Oznámte nám prípadné zmeny vašich kontaktov!! Ďakujeme.

Predsedníctvo SSC

 

Piešťany


 

Presné znenie informačného listu nájdete v sekcii pre členov.