Aktuality

Informačný list - máj 2019

Vážení priatelia - celiatici

Program na máj 2019

1. Pozvánka na prednášku MUDr. J. Kabátovej

Predsedníctvo SSC Piešťany Vás pozýva na prednášku MUDr. J. Kabátovej: „Je možné stanoviť diagnózu celiakie bez enterobiopsie?“, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. mája 2019 o 15:00 hod. v mestskom klube Rozmarín na Teplickej ul. v Piešťanoch.

Po prednáške sa uskutoční:

- prezentácia novej knižky MUDr. J. Kabátovej: „Celiakia – od symptómov k diagnóze a terapii

- diskusia s MUDr. J. Kabátovou na tému ochorenie celiakie.

Program na jún 2019

2. Bezlepkový „Športový deň“ pri príležitosti MDD

Iné oznamy:

3. Zoznam dietetických potravín

4. Chuť Slovenska

5. Pripomíname všetkým členom

a. Rehabilitačné a relaxačné cvičenia s Relaxačnou školou MONADA“ v Piešťanoch s príspevkom pre členov. Záujemca si zakúpi v Monade permanentku na cvičenie v plnej hodnote a po jej vyčerpaní a predložení predsedníctvu SSC spolu s daňovým dokladom (bloček), člen obdrží príslušný príspevok (člen celiatik obdrží 50% z ceny, člen neceliatik 35% z ceny permanentky).

b. Rehabilitačné plávanie v hoteli Granit – kúpeľný ústav na Teplickej ul. 81 v Piešťanoch. Záujemca si zakúpi vstupenku (permanentku) v plnej hodnote a po jej vyčerpaní ju predloží predsedníctvu SSC spolu s dokladom o zaplatení (bloček), člen obdrží príspevok vo výške 40 % z ceny vstupenky.

c. Príspevky do Spravodaja – uvítame Vaše príspevky z akcií, názory, problémy, postrehy, skúsenosti, zaujímavé recepty, podnety na činnosť, a pod. na ich zverejnenie v našom Spravodaji.

d. Aktualizácia údajov v databáze SSC – oznámte nám prípadné zmeny vašich kontaktov!!

e. Doplnenie spolupracujúcich predajní - návrhy nám zašlite mailom, poštou, resp. telefonicky.

Predsedníctvo SSC Piešťany


 

Presné znenie informačného listu nájdete v sekcii pre členov.

 

 
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat