Aktuality

Informačný list - október 2018

Vážení priatelia - celiatici

Akcie OZ celiatikov v novembri a decembri 2018

1. Prezentácia bzl. kávy a bábkové divadlo v Dubnici nad Váhom

2. Stretnutie celiatikov v Bratislave

3. Filmové predstavenie pre deti

Oznamy:

4. Vianočné oplátky

5. Zoznam dietetických potravín k 1. 10. 2018

6. Ochrana osobných údajov - GDPR

7. Zasielanie informácií o akciách e-mailom

8. Platby členského za kalendárny rok 2019

9. Ponuka Relaxačného centra Monada

10. Príprava programu - aktivít na rok 2019

11. Pripomíname všetkým členom:

a. Rehabilitačné plávanie v hoteli Granit – kúpeľný ústav na Teplickej ul. 81 v Piešťanoch s príspevkom pre členov. Záujemca si zakúpi vstupenku (permanentku) v plnej hodnote a po jej vyčerpaní ju predloží predsedníctvu SSC spolu s dokladom o zaplatení (bloček), člen obdrží príspevok vo výške 40 % z ceny vstupenky. Pozor permanentka je časovo (dátumom) obmedzená. Na nevyčerpanú permanentku príspevok neposkytujeme.

b. Príspevky do Spravodaja – uvítame Vaše príspevky z akcií, názory, problémy, postrehy, skúsenosti, zaujímavé recepty, podnety na činnosť, a pod. na ich zverejnenie v našom Spravodaji.

c. Aktualizácia údajov v databáze SSC – oznámte nám prípadné zmeny vašich kontaktov!!

d. Doplnenie spolupracujúcich predajní - návrhy nám zašlite mailom, poštou, resp. telefonicky.

Predsedníctvo SSC Piešťan