Aktuality

Informačný list - október 2018

Vážení priatelia - celiatici

Akcie OZ celiatikov v novembri a decembri 2018

1. Prezentácia bzl. kávy a bábkové divadlo v Dubnici nad Váhom

2. Stretnutie celiatikov v Bratislave

3. Filmové predstavenie pre deti

Oznamy:

4. Vianočné oplátky

5. Zoznam dietetických potravín k 1. 10. 2018

6. Ochrana osobných údajov - GDPR

7. Zasielanie informácií o akciách e-mailom

8. Platby členského za kalendárny rok 2019

9. Ponuka Relaxačného centra Monada

10. Príprava programu - aktivít na rok 2019

11. Pripomíname všetkým členom:

a. Rehabilitačné plávanie v hoteli Granit – kúpeľný ústav na Teplickej ul. 81 v Piešťanoch s príspevkom pre členov. Záujemca si zakúpi vstupenku (permanentku) v plnej hodnote a po jej vyčerpaní ju predloží predsedníctvu SSC spolu s dokladom o zaplatení (bloček), člen obdrží príspevok vo výške 40 % z ceny vstupenky. Pozor permanentka je časovo (dátumom) obmedzená. Na nevyčerpanú permanentku príspevok neposkytujeme.

b. Príspevky do Spravodaja – uvítame Vaše príspevky z akcií, názory, problémy, postrehy, skúsenosti, zaujímavé recepty, podnety na činnosť, a pod. na ich zverejnenie v našom Spravodaji.

c. Aktualizácia údajov v databáze SSC – oznámte nám prípadné zmeny vašich kontaktov!!

d. Doplnenie spolupracujúcich predajní - návrhy nám zašlite mailom, poštou, resp. telefonicky.

Predsedníctvo SSC Piešťan

 
„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich