Články

Informačný list - január 2020

 

Vážení priatelia - celiatici

Program na február 2020

1. Pozvánka na výročnú členskú schôdzu SSC Piešťany

Predsedníctvo SSC Piešťany Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu SSC a zároveň Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutočnia v sobotu 1. februára 2020 o 15:00 hod. v mestskom klube Rozmarín na Teplickej ul. 144 v Piešťanoch.

2. Pozvánka na výročnú členskú schôdzu pobočky SSC Trenčín

Výbor pobočky SSC Trenčín Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu pobočky, ktorá sa uskutoční v nedeľu 9. februára 2020 o 15:00 hod. v priestoroch kaviarne Keramo (budova Keramoprojektu), Dolný Šianec 1013/1 v Trenčíne.

Iné oznamy:

3. Ponuka ozdravného pobytu

SSC Piešťany organizuje v termíne od 7. - 10. 5. 2020 (štvrtok – nedeľa) ozdravný pobyt v hoteli Alexandra***, Jánska dolina, Nízke Tatry. Na pobyt SSC svojim členom poskytne príspevok na stravu a ubytovanie.

Termíny stretnutí v r. 2020

4. Členský príspevok na rok 2020

Všetci členovia, ktorí ešte doteraz nezaplatili členské za rok 2020 a chcú ostať členmi SSC môžu tak urobiť do konca FEBRUÁRA 2020.

5. Zoznam dietetických potravín

V zozname bezlepkových dietetických potravín a surovín, na ktoré je poskytovaný príspevok zo zdravotných poisťovní a ktoré dostanete v lekárňach, došlo od 1. 1. 2020 k zmene.

6. 2% z dane

Pre rok 2020 sa do zoznamu prijímateľov 2% z dane z príjmu zaregistrovala len SSC Piešťany. Prosíme Vás, aby ste nám preukázali svoju náklonnosť a priazeň tým, že nám tieto prostriedky poskytnete – darujete aj v tomto roku.

Valorizácia dôchodkov

Od januára 2020 sú valorizované všetky druhy dôchodkov (starobný, predčasný, invalidný, vdovský a sirotský) buď o garantovaných 9.- € u dôchodkov nižších ako 310,40 € alebo u vyšších dôchodkov percentuálne o 2,9%.

7. Prístup na našu WEB stránku – www.celiakpn.sk

Stránka obsahuje aj časť „Pre členov“. Prístupové meno a heslo je uvedené na „Poukaze na zľavu“ v spolupracujúcich obchodoch. Heslo bude zmenené 31. 1. 2020.

8. Dotazník

V prílohe posielame dotazník Patrície Balošákovej študentke 3. ročníka na Trnavskej univerzite v odbore Verejné zdravotníctvo, ktorá nás požiadala o vykonanie zberu údajov, ktoré využije v bakalárskej práci s názvom „ Kvalita života pacientov s celiakiou.“

9. Pripomíname všetkým členom:

a. Členom poskytujeme príspevok na Rehabilitačné a relaxačné cvičenia s Relaxačnou školou MONADA“ v Piešťanoch. Záujemca si zakúpi v Monade permanentku na cvičenie v plnej hodnote a po jej vyčerpaní a predložení predsedníctvu SSC spolu s daňovým dokladom (bloček), člen obdrží príslušný príspevok (člen celiatik obdrží 50% z ceny, člen neceliatik 35% z ceny permanentky).

b. Členom poskytujeme príspevok na Rehabilitačné plávanie v hoteli Granit – kúpeľný ústav na Teplickej ul. 81 v Piešťanoch. Záujemca si zakúpi vstupenku (permanentku) v plnej hodnote a po jej vyčerpaní ju predloží predsedníctvu SSC spolu s dokladom o zaplatení (bloček), člen obdrží príspevok vo výške 40 % z ceny vstupenky.

c. Príspevky do Spravodaja – uvítame Vaše príspevky z akcií, názory, problémy, postrehy, skúsenosti, zaujímavé recepty, podnety na činnosť, a pod. na ich zverejnenie v našom Spravodaji.

d. Aktualizácia údajov v databáze SSC – oznámte nám prípadné zmeny vašich kontaktov!!

e. Doplnenie spolupracujúcich predajní - návrhy nám zašlite mailom, poštou, resp. telefonicky.

Podrobne znenie Informačného listu je v sekcii pre členov.

Predsedníctvo SSC

Piešťany

 


 

 
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat