Články

Informačný list - október 2019

Oznamy:

1. Vianočné oplátky

Pripravujeme zabezpečenie vianočných bezlepkových a bezlaktózových oplátok a trubičiek.

2. Zoznam dietetických potravín k 1. 10. 2019

3. Katalógy „Celiatica“ a „BezLepku“

4. Platby členského za kalendárny rok 2020

Záujemcovia o členstvo v SSC v roku 2020 môžu uhradiť členské už v tomto roku v nezmenenej výške 10.- € na rodinu celiatika.

5. Voľby do výboru SSC na roky 2020 - 2022

V decembri 2019 končí volebné obdobie terajšieho výboru SSC. Vo februári 2020 na výročnej členskej schôdzi sa uskutoční aj Valné zhromaždenie členov nášho združenia s voľbou nového výboru SSC. V prípade, že máte záujem kandidovať do tohto výboru alebo viete o niekom kto by mal záujem pracovať vo výbore SSC, pošlite nám Vaše návrhy do konca tohto roka (31. 12. 2019) písomne alebo mailom.

Ďakujeme za spoluprácu.

6. Príprava programu - aktivít na rok 2020

Dovoľujeme si Vás osloviť touto cestou o poskytnutie Vašich nápadov a názorov na možné aktivity SSC v budúcom roku (2020). Tešíme sa na Vaše podnety a spoluprácu v ďalšom období.

7. Nová kniha o celiakii

Vyšla nová kniha o celiakii: „Celiakia - od symptómov k diagnóze a terapii.“, autorka: MUDr. Jarmila Kabátová a kol., vydalo: A-medi management; dostanete v: Panta Rhei, Martinus, A-medi; orientačná cena: cca 10.- €

8. Pripomíname všetkým členom:

a. Príspevky do Spravodaja – uvítame Vaše príspevky z akcií, názory, problémy, postrehy, skúsenosti, zaujímavé recepty, podnety na činnosť, a pod. na ich zverejnenie v našom Spravodaji.

b. Aktualizácia údajov v databáze SSC – oznámte nám prípadné zmeny vašich kontaktov!!

c. Doplnenie spolupracujúcich predajní - návrhy nám zašlite mailom, poštou, resp. telefonicky.

 

Predsedníctvo SSC Piešťany

 

Piešťany