Aktuality

Informačný list - apríl 2018

 

Vážení priatelia - celiatici

Program na apríl 2018

1. Pozvánka na prednášku „Syndróm dráždivého čreva“

2. Pozvánka na prezentáciu bezlepkových výrobkov firmy LIANA

Iné oznamy:

3. Ponuka distribútora Nutri Free

4. Zoznam dietetických potravín - zmeny

5. 2% z dane

6. Výstava GLUTEN FREE EXPO 2018

V termíne 1. - 2. 6. 2018 sa koná v EXPO CENTER Trenčín 2. ročník výstavy bezlepkových produktov GLUTEN FREE EXPO 2018. Podrobnosti na „www.expocenter.sk“.

7. Výstava ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Od 11. - 15. 4. 2018 sa koná v EXPO CENTER Trenčín výstava Zdravý životný štýl. Výstava prebieha súčasne s populárnym Záhradkárom. Podrobnosti na „www.expocenter.sk“.

8. Výstava CHUŤ SLOVENSKA 2018

V termíne 11. - 12. 5. 2018 sa koná v EXPO CENTER Trenčín výstava CHUŤ SLOVENSKA 2018.

Na výstave predstavia výrobcovia a predajcovia tradičných, ale aj novodobých slovenských produktov, ktoré však majú spoločné - miesto pôvodu Slovensko a kvalita. Podrobnosti na „www.expocenter.sk“.

9. Pripomíname všetkým členom:

a. Rehabilitačné a relaxačné cvičenia s Relaxačnou školou MONADA“ v Piešťanoch s príspevkom pre členov. Záujemca si zakúpi v Monade permanentku na cvičenie v plnej hodnote a po jej vyčerpaní a predložení predsedníctvu SSC spolu s daňovým dokladom (bloček), člen obdrží príslušný príspevok (člen celiatik obdrží 50% z ceny, člen neceliatik 35% z ceny permanentky).

b. Rehabilitačné plávanie v hoteli Granit – kúpeľný ústav na Teplickej ul. 81 v Piešťanoch s príspevkom pre členov. Záujemca si zakúpi vstupenku (permanentku) v plnej hodnote a po jej vyčerpaní ju predloží predsedníctvu SSC spolu s dokladom o zaplatení (bloček), člen obdrží príspevok vo výške 40 % z ceny vstupenky. Pozor permanentka je časovo (dátumom) obmedzená. Na nevyčerpanú permanentku príspevok neposkytujeme

c. Príspevky do Spravodaja – uvítame Vaše príspevky z akcií, názory, problémy, postrehy, skúsenosti, zaujímavé recepty, podnety na činnosť, a pod. na ich zverejnenie v našom Spravodaji.

d. Aktualizácia údajov v databáze SSC – oznámte nám prípadné zmeny vašich kontaktov!!

e. Doplnenie spolupracujúcich predajní - návrhy nám zašlite mailom, poštou, resp. telefonicky.

Prihlášku na pripravované a organizované akcie, resp. poskytnutie materiálov možno doručiť nasledujúcim spôsobom:

· do poštovej schránky SSC na Krajinskej ceste 3 (budova Stavomontu) v Piešťanoch

· v úradných hodinách (v stredu od 17:00 - 18:00 hod.) osobne v kancelárii na Krajinskej ceste 3

· osobne na stretnutiach v Rozmaríne

· poštou na adresu: Slovenská spoločnosť celiatikov, Pribinova 2, P.O.Box D5, 921 01 Piešťany

· mailom na adresu: JLIB_HTML_CLOAKING

Predsedníctvo SSC

Piešťany

 

 
„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich