Aktuality

Informačný list - január 2019

 

Vážení priatelia - celiatici

Program na január 2019

1. Pozvánka na výročnú členskú schôdzu SSC Piešťany

Predsedníctvo SSC Piešťany Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu SSC, ktorá sa uskutoční v sobotu 12. januára 2019 o 15:00 hod. v mestskom klube Rozmarín na Teplickej ul. v Piešťanoch.

Program: správa o činnosti za rok 2018, správa o hospodárení za rok 2018, správa revíznej komisie, návrh plánovaných aktivít a pobytov SSC na rok 2019.

Prosíme, prineste si členské preukazy!! Možnosť zaplatiť členské za rok 2019.

2. Pozvánka na výročnú členskú schôdzu regionálneho centra SSC v Dubnici nad Váhom

Regionálne centrum SSC v Dubnici nad Váhom Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v pondelok 14. januára 2019 o 16:30 hod. v reštaurácii Harmónia v OS Máj, Centrum I č. 1420 v Dubnici / Váhom.

Program: správa o činnosti za rok 2018, návrh aktivít na rok 2019.

Prosíme, prineste si členské preukazy!! Možnosť zaplatiť členské za rok 2019.

Program na február 2019

3. Pozvánka na prezentáciu bezlepkových výrobkov firmy NOVALIM

Iné oznamy:

4. Termíny stretnutí v 2019:

5. Členský príspevok na rok 2019

6. Zoznam dietetických potravín

7. 2% z dane

8. Ochrana osobných údajov - GDPR

9. Prístup na našu WEB stránku – www.celiakpn.sk

10. Pripomíname všetkým členom:

a. Rehabilitačné a relaxačné cvičenia s Relaxačnou školou MONADA“ v Piešťanoch s príspevkom pre členov. Záujemca si zakúpi v Monade permanentku na cvičenie v plnej hodnote a po jej vyčerpaní a predložení predsedníctvu SSC spolu s daňovým dokladom (bloček), člen obdrží príslušný príspevok (člen celiatik obdrží 50% z ceny, člen neceliatik 35% z ceny permanentky).

b. Rehabilitačné plávanie v hoteli Granit – kúpeľný ústav na Teplickej ul. 81 v Piešťanoch. Záujemca si zakúpi vstupenku (permanentku) v plnej hodnote a po jej vyčerpaní ju predloží predsedníctvu SSC spolu s dokladom o zaplatení (bloček), člen obdrží príspevok vo výške 40 % z ceny vstupenky.

c. Príspevky do Spravodaja – uvítame Vaše príspevky z akcií, názory, problémy, postrehy, skúsenosti, zaujímavé recepty, podnety na činnosť, a pod. na ich zverejnenie v našom Spravodaji.

d. Aktualizácia údajov v databáze SSC – oznámte nám prípadné zmeny vašich kontaktov!!

e. Doplnenie spolupracujúcich predajní - návrhy nám zašlite mailom, poštou, resp. telefonicky.

Predsedníctvo SSC

Piešťany