Aktuality

Aktivity ostatných OZ celiatikov

Plánované aktivity SSC Piešťany v roku 2012:

· Prezentácia mäsových výrobkov firmy Makovec

· Výročná členská schôdza SSC

· Pečieme s Novalimom – prezentácia nových výrobkov a pečenie z novej múky

· 6. Stretnutie celiatikov SR – hotel Park, Piešťany

· Bezlepkový MDD

· Rehabilitačno-ozdravný pobyt v Chorvátsku – ostrov Brač

· Rehabilitačno-ozdravný pobyt v Patinciach

· Pečieme so Schär, resp. prezentácia firmy Hollandia

· Deň zdravia v Piešťanoch - účasť s prezentáciou SSC

· Pečieme s Jizerkou – prezentácia novej bezlepkovej múky

· Účasť na stretnutí celiatikov ČR v Brne

· Screening rodinných príslušníkov celiatikov SSC

· Predvianočné stretnutie spojené s Mikulášskou nádielkou

· Rehabilitačné cvičenie v Relaxačnej škole Monada v Piešťanoch

· Rehabilitačné plávanie v hoteli Park

Podrobný rozpis s termínmi je uvedený v časti „Pre členov“.


 

Plán činnosti OZC Bratislava v roku 2012:

· Výročná členská schôdza - Stretnutie členov OZC spojené s odbornými prednáškami lekárov a prezentáciou bezlepkových výrobkov

· Deň otvorených dverí k Medzinárodnému dňu celiakie - Stretnutie v priestoroch Viedenských pekárni v Modre spojené s ochutnávkou a ukážkami pečenia.

· 4. celoslovenský turistický zraz celiatikov a priateľov hôr vo Vrátnej doline, chata Vyhnaná - Terchová

· Upečme si sami - Stretnutie so zástupcami spoločnosti Novalim s.r.o. spojené s praktickými ukážkami pečenia a používania bezlepkových múk

· Prímorský ozdravný pobyt so zabezpečením bezlepkovej stravy Lido di Jesolo -Taliansko
(bude sa konať v prípade dostatočného záujmu)

· Rekondično – ozdravný pobyt pre rodiny s deťmi a dospelých - Hotel Autis – Dolný Smokovec (bude sa konať v prípade záujmu)

· Výlet do Brna na celoštátne stretnutie českých celiatikov - Účasť na odborných prednáškach a možnosť nákupu širokého sortimentu bezlepkových potravín

· Stretnutie s Mikulášom - Predvianočné stretnutie pre deti a dospelých

Podrobný rozpis s termínmi je uvedený na www.celiakia.sk.